Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

                                         GIỚI THIỆU CHUNG

Trụ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
       (Trụ sở: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông)  

  - Địa chỉ: Số 02, Đường AmaJhao, Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

   - Điện thoại: 02613.549.167