Quyết định điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 -1931
Quyết định hủy kết quả chào hàng gói thầu Chỉnh lý lưu trữ hồ sơ
Quyết định Về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020
Chỉ thị về việc tăng cường phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin hộ tịch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ thu thập, bổ sung thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Tuyên truyền triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 về phòng chống dịch covid -19
Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TWm ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học tại huyện Krông Nô - 1204
QĐ về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020 đối với bà Lê Thị Hương - 725
Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bano Tuyên truyền.jpg
Bano Tuyên truyền.jpg
Bano Tuyên truyền.jpg
Bano Tuyên truyền.jpg
Bano Tuyên truyền.jpg
Bano Tuyên truyền.jpg