Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Đắk Nông công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (04/04/2024)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (08/03/2024)

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông ( QĐ số 1659/QĐ-UBND ngày 06/12/2023) (07/12/2023)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH (28/11/2023)

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 (13/10/2023)

Bao cáo tổng hợp kết quả Phiếu khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ công và thực thi công vụ của công chức, viên chức của Sở Lao động –TB&XH (29/06/2023)

Công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TBXH (14/06/2023)

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TBXH (14/06/2023)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (09/06/2023)

Khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ công và thực thi công vụ (07/06/2023)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp