Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Ưu tiên nguồn vốn cho các huyện trọng điểm về hộ nghèo (06/07/2022)

“Phòng, chống ma túy phải làm liên tục, quanh năm, không kể ngày đêm” (25/06/2022)

V/v đề nghị đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông (28/04/2022)

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 (22/11/2021)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 (25/06/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung tặng quà tết hộ nghèo, gia đình chính sách (05/02/2021)

Về việc phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020 (15/07/2020)

KẾ HOẠCH Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2020 (15/07/2020)

Về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện diện có đóng phí tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 - 1375 (02/07/2020)

Sở Lao động – TB&XH tỉnh Đăk Nông thực hiện kiểm tra công tác hỗ trợ Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (30/06/2020)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp