Liên kết Website
Văn bản QPPL 02/08/2023

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (909/QĐ-UBND)


Mã/Số Hiệu 909/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/8/2023
Ngày hiệu lực 01/8/2023
Trích dẫn Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (909/QĐ-UBND)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông
Lĩnh vực Lao động - TB&XHXem chi tiết Tại đây