Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quyết định chỉ định thầu nhà thầu thực hiện gói thầu in sổ tay hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đắk Nông (16/08/2023)

Quyết định chỉ định thầu gói thầu tuyên truyền, thông tin tư vấn nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Đắk Nông (15/08/2023)

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tuyên truyền, thông tin tư vấn nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Đắk Nông (15/08/2023)

Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu in sổ tay hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đắk Nông (15/08/2023)

Về việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (02/08/2023)

Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (01/08/2023)

V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; cácgiải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật (25/07/2023)

V/v xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2024 (25/07/2023)

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Lắp đặt Pano tuyên truyền chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh Đắk Nông (20/07/2023)

Quyết định về việc điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2022 (20/07/2023)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp