Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh tuần 19 năm 2022 (27/05/2022)

V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 134/TB-VPCP ngày 04/5/2022 của Văn phòng Chính phủ (24/05/2022)

Rà soát, cập nhật số liệu về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021;báo cáo tình hình kinh tế -xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2022 (11/05/2022)

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông (10/05/2022)

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Lao động -TB&XH tại cuộc họp Giao ban tháng 05 năm 2022 (05/05/2022)

Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam (04/05/2022)

Về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 (29/04/2022)

Dọn vệ sinh cơ quan chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động (27/04/2022)

V/v triển khai thực hiện Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (28/03/2022)

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 (29/10/2021)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp