Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (24/08/2022)

V/vthực hiện Quy tắc Ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của công chức, viên chức vàngười lao động trongthực hiện nhiệm vụ. (04/08/2022)

V/v thực hiện ký số và trao đổi văn bản điện tử (25/07/2022)

Cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (07/07/2022)

V/v đề nghị xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (04/07/2022)

V/v thông báo chương trình bồi dưỡng của Bộ Nội vụ (20/06/2022)

Về việc quy hoạch cán bộ (15/06/2022)

V/v tăng cường cung cấp tin/bài cho Trang TTĐT Sở và Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông (31/05/2022)

V/v đăng ký danh sách CCVC tham gia các khóa bồi dưỡng năm 2022 (31/05/2022)

V/v tăng cường ký số online trên Hệ thống quản lý và điều hành văn bản (27/05/2022)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp