Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Về việc đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng năm 2023 (26/05/2023)

Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017) (08/05/2023)

V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 20 ngành, nghề và dự thảo Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 19 ngành, nghề (08/05/2023)

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông    (29/03/2023)

V/v cho ý kiến góp ý vào dự thảo hồ sơ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (09/03/2023)

V/v lấy ý kiến dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (09/03/2023)

Về việc góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 (05/01/2023)

Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định, Chương trình công tác Trọng tâm năm 2023 (19/12/2022)

V/v lấy ý kiến góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (09/11/2022)

Về việc góp ý dự thảo Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông (24/10/2022)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp