Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định mức lương tối thiểu năm 2024 (28/03/2024)

Về việc đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2024 (31/01/2024)

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ (22/12/2023)

V/v đề nghị góp ý dự thảo văn bản tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (03/11/2023)

Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Ngành Lao động - TB&XH (01/11/2023)

Về việc đề nghị góp ý dự thảo hồ sơ Đề án Phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng lao động (10/10/2023)

Về việc lấy ý kiến góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (28/09/2023)

Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (26/09/2023)

V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (08/07/2023)

Về việc đề nghị góp ý Dự thảo Chương trình thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư (10/06/2023)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp