Liên kết Website
Văn bản QPPL 16/06/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (4/2023/TT-BLĐTBXH)


Mã/Số Hiệu 4/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 15/6/2023
Ngày hiệu lực 30/7/2023
Trích dẫn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - TB&XH
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệpXem chi tiết Tại đây