Liên kết Website
Văn bản QPPL 23/10/2023

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội


Mã/Số Hiệu 11/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 17/10/2023
Ngày hiệu lực 05/12/2023
Trích dẫn Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - TB&XH
Lĩnh vực Lao động - TB&XHXem chi tiết Tại đây