Liên kết Website
Văn bản QPPL 20/07/2023

Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (06/2023/TT-BLĐTBXH)


Mã/Số Hiệu 06/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/6/2023
Ngày hiệu lực 14/8/2023
Trích dẫn Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (06/2023/TT-BLĐTBXH)
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - TB&XH
Lĩnh vực Lao động - TB&XHXem chi tiết Tại đây