Liên kết Website
Văn bản QPPL 23/06/2023

Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Mã/Số Hiệu 5/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 15/6/2023
Ngày hiệu lực 30/7/2023
Trích dẫn Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - TB&XH
Lĩnh vực Lao động - TB&XHXem chi tiết Tại đây