Liên kết Website
Văn bản QPPL 19/02/2024

Thông tư ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm


Mã/Số Hiệu 19/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Trích dẫn Thông tư ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - TB&XH
Lĩnh vực Lao động - TB&XHXem chi tiết Tại đây