Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2021 nguồn Kinh phí Trung ương ủy quyền thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng (11/02/2022)

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 nguồn ngân sách Trung ương ủy quyền thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng của Văn phòng Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông và Phòng Lao động - Thương binh Xã hội các huyện, thành phố (11/02/2022)

Về việc báo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2021 nguồn Ngân sách địa phương (10/02/2022)

V/v báo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý III/2021 nguồn Ngân sách địa phương (08/10/2021)

Quyết định Về việc bán thanh lý tài sản công năm 2021 (10/09/2021)

Quyết định về việc bổ sung dự toán kinh phí mua xe ô tô (29/01/2021)

Về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2021 (14/01/2021)

Quyết định về việc chỉ định thầu nhà cung cấp quà tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (14/01/2021)

Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: cung cấp quà tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (14/01/2021)

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. (11/11/2020)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp