Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quyết định về việc phê duyệt dự toán và giá các gói thầu thuộc dự án: Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị hiện đại hoá hệ thống thông tin thị trường lao động cho Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông và Văn phòng chi nhánh tại huyện Cư Jut (08/04/2024)

Quyết định chỉ định thầu nhà thầu thực hiện gói thầu in tờ rơi truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (22/07/2023)

Quyết định chỉ định thầu nhà thầu cung cấp: Lắp đặt Pano tuyên truyền chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh Đắk Nông (21/07/2023)

Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu in tờ rơi truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (12/07/2023)

Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu in và treo băng rôn tuyên truyền tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (14/04/2023)

Quyết định chỉ định thầu, gói thầu lắp đặt biển cảnh báo phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em (30/03/2023)

Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu lắp đặt biển cảnh báo phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em (29/03/2023)

V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2022 nguồn kinh phí địa phương (12/01/2023)

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu - chi NSNN năm 2022 (bổ sung) thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí năm 2022 (2757/QĐ-SLĐTBXH) (08/09/2022)

Quyết định Về việc phân bổ kinh phí giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 (QĐ số 2723/QĐ-SLĐTBXH) (31/08/2022)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp