Liên kết Website
Văn bản QPPL 04/07/2023

Quyết định về việc giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông (794/QĐ-UBND)


Mã/Số Hiệu 794/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/7/2023
Ngày hiệu lực 04/7/2023
Trích dẫn Quyết định về việc giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông (794/QĐ-UBND)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông
Lĩnh vực Lao động - TB&XHXem chi tiết Tại đây