Liên kết Website
Văn bản QPPL 07/02/2024

Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025


Mã/Số Hiệu 134/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Trích dẫn Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - TB&XH
Lĩnh vực Lao động - TB&XHXem chi tiết Tại đây