Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Nhằm triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở Lao động – TB&XH làm đầu mối tham mưu tại tỉnh Đắk Nông và triển khai một số nhiệm vụ chương trình công tác trọng tâm năm 2023 (24/02/2023)

Giấy mời Hội nghị Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023 (10/01/2023)

Giấy mời thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho một số hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí xã hội hóa (28/12/2022)

Giấy mời họp thống nhất về nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thăm, hỏi tặng quà tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (23/11/2022)

Giấy mời (03/11/2022)

Để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung liên quan nguồn vốn sự nghiệp Dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (13/09/2022)

Giấy mời họp ngày (03/8/2022) (01/08/2022)

Giấy mời thẩm định danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc dự án 1, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 và giai đoạn 2021-202 (28/07/2022)

Giấy mời họp (20/06/2022)

Giấy mời xem xét, thống nhất nội dung phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (17/06/2022)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp