Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Khai mạc lớp tập huấn Chuyển đổi số (14/11/2023)

Ra mắt 02 mô hình Đề án 06/CP về “Quản lý Chương trình An sinh xã hội thông qua VneID” và “Chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội” (02/11/2023)

Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông với phương châm: Lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển (01/11/2023)

Triển khai thực hiện “Mô hình: Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VneID” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông (30/10/2023)

Việt Nam bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (26/10/2023)

Khai mạc Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số và diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2023 (02/10/2023)

Kế hoạch triển khai thực hiện 42 Mô hình của Đề án 06/CP tại tỉnh Đắk Nông (08/08/2023)

Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội (29/05/2023)

Đắk Nông bồi dưỡng kỹ năng truyền thông trên trang tin điện tử, mạng xã hội (17/05/2023)

Lãnh đạo Bộ làm việc cùng Thường trực tổ công tác đề án 06 của Chính phủ (05/05/2023)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp