Liên kết Website
Văn bản QPPL 01/08/2023

Chi tiết bài viết Về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh Đắk Nông (900/QĐ-UBND)


Mã/Số Hiệu 900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/7/2023
Ngày hiệu lực 31/7/2023
Trích dẫn Chi tiết bài viết Về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh Đắk Nông (900/QĐ-UBND)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông
Lĩnh vực Tổ chức cán bộXem chi tiết Tại đây