Liên kết Website
Văn bản QPPL 14/07/2023

Ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (23/2023/QĐ-QPPL)


Mã/Số Hiệu 23/2023/QĐ-QPPL
Ngày ban hành 13/7/2023
Ngày hiệu lực 28/7/2023
Trích dẫn Ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (23/2023/QĐ-QPPL)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông
Lĩnh vực Lao động - TB&XHXem chi tiết Tại đây