Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Trẻ em và bình đẳng giới thứ tư, Ngày 06/12/2023, 09:29

Tập huấn giảm nghèo đa chiều ở trẻ em và bảo vệ trẻ em


Sáng 30/11 tại thành phố Gia Nghĩa, Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động, TB&XH tỉnh Đắk Nông tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp tỉnh, huyện, xã về giảm nghèo đa chiều ở trẻ em và bảo vệ trẻ em. Tham dự có cán bộ một số Sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn;  lớp cấp tỉnh, huyện có 62 học viên tham dự, lớp cấp xã có 79 học viên tham dự.

 

                  Quang cảnh tại buổi tập huấn

 

Trong thời gian 02 ngày (30/11 - 01/12), các học viên sẽ được nghe lãnh đạo Cục Trẻ em - Bộ Lao động, TB&XH và đại diện Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 truyền đạt những nội dung chính về: Giảm nghèo đa chiều ở trẻ em; chính sách đối với trẻ em nghèo; pháp luật về bảo vệ trẻ em, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quy trình hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em có nguy cơ và bị bóc lột, xâm hại, thông qua Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111; thực hành và thảo luận ca xâm hại của Đắk Nông.

Thông qua lớp tập huấn giúp các cán bộ làm công tác lao động, giảm nghèo, bảo vệ trẻ em ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nắm bắt được kiến thức và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời cập nhật kiến thức mới, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho địa phương hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững theo mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cho ban công tác liên ngành về bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, huyện về giảm nghèo đa chiều ở trẻ em, quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em; đảm bảo thực hiện quyền trẻ em. Nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền nhằm thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh./. 

 

                                                                             Thu Diệu


Bản in