Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Đảng bộ thứ tư, Ngày 06/07/2022, 15:39

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 8, khóa XII


* Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

 

Sáng 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; bàn, quyết định một số công việc quan trọng của tỉnh.

 

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy Đắk Nông đã khẩn trương, quyết liệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong triển khai sáng tạo, đồng bộ các giải pháp Đắk Nông đã thực hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.  Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khơi thông các điểm “nghẽn” được đẩy mạnh, tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế duy trì ở mức khá, đạt 6,33%; thu ngân sách đạt 64,5% dự toán địa phương giao.

 

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua chương trình làm việc

 

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ động kết nối, mời gọi, gặp gỡ, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, qua đó các nhà đầu tư đã đề xuất cam kết sớm triển khai nhiều dự án có quy mô và vốn đăng ký đầu tư rất lớn trên địa bàn tỉnh. Các dự án hạ tầng trọng điểm được chú trọng triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Nhất là, Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn thành (Bình Phước) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt.

 

Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm đời sống cho Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo.

 

Đồng chí Lê Văn Chiến, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 

6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 68 tổ chức đảng và 1646 đảng viên; giám sát 21 chuyên đề tổ chức đảng và 147 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 6 tổ chức đảng và 44 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó có 25 cấp ủy viên các cấp. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 80 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đến kết quả cuối cùng và báo cáo theo yêu cầu, kiến nghị của Đoàn công tác số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm

 

Tuy nhiên, kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn thấp: tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm so với yêu cầu. Tình trạng phá rừng vẫn xảy ra nhiều. Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực tuyên giáo chưa đồng bộ, kịp thời. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đầy đủ đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên phát biểu thảo luận tại tổ về tình hình phá rừng, quản lý đất đai

 

6 tháng cuối năm 2022, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 10, ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2022, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực, quyết liệt thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đắk Nông tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 6 dự án trọng điểm chào mừng 20 năm thành lập tỉnh… Đặc biệt, tỉnh tập trung phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bình Phước chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ sớm chấp thuận chủ trương, hoàn tất các bước chuẩn bị khởi công Dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) trong giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, toàn tỉnh tập trung thực hiện Kết luận 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03 ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh.

 

Đại biểu thảo luận tại tổ các nội dung hội nghị

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Quyết định thành lập thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông do đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng Ban.

 

Hội nghị cũng đã nghe trình bày về Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thị trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

 

Các đại biểu tiến hành chia tổ thảo luận các vấn đề nêu ra tại hội nghị.

 

Theo chương trình, buổi chiều Hội nghị tiến hành thảo luận tại hội trường; trả lời, giải trình các ý kiến của các đại biểu và bế mạc hội nghị.

 

 

Theo: http://baodaknong.org.vn


Bản in