Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Thông tin tuyên truyền thứ tư, Ngày 15/11/2023, 10:25

Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp


Chiều ngày 14/11, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chi Lê Trọng Yên –TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

 

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh

 

Theo đánh giá, trong 10 tháng năm 2023, công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, sát sao. Trong đó tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến CCHC, nhất là thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2023 đến ngày 06/10/2023, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 247 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương ban hành 1.540 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh; 1.135 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện và 57 văn bản quy phạm pháp luật cấp xã. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 35 thủ tục hành chính; các bộ, ngành cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh.

Về cải cách thủ tục hành chính, , trong tháng 10 năm 2023, tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của các bộ, ngành đạt 26,93%, các địa phương đạt 40,91%; việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt 82,42, địa phương đạt 70,15%.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đến nay đã có 20/20 bộ, cơ quan ngang bộ 12 ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 13/15 bộ, cơ quan ngang bộ 13 đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành.

Về cải cách chế độ công vụ, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức: Tính đến nay, đã có 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về CBCCVC; trong đó có 67 bộ, ngành, địa phương đã đồng bộ 100% dữ liệu, 11 bộ, ngành, địa phương đồng bộ trên 90% dữ liệu. Tổng số dữ liệu được đồng bộ đạt hơn 2,2 triệu/hơn 2,3 triệu dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu CBCCVC (đạt tỷ lệ 95,3%, tăng 14.435 dữ liệu so với tháng 9/2023); trong đó dữ liệu của Bộ, ngành là 186.716 hồ sơ và dữ liệu của địa phương là 2.013.780 hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục; cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ; việc kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC còn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, có nơi, có lúc gây phiền hà cho người dân; việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa các cấp nhiều nơi còn chưa đúng quy định, đặc biệt là cấp xã…

Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá, làm rõ những kết quả CCHC thời gian qua và tập trung thảo luận, đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, đảm bảo khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

 

Anh-tin-bai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại Phiên họp

 

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá cao công tác triển khai thực hiện CCHC của chính quyền các cấp trong cả nước trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, sớm hoàn thiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC được giao; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền về tình hình thực hiện cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để triển khai có hiệu quả Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến gắn với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…

 

Theo https://daknong.gov.vn/


Bản in