Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Trẻ em và bình đẳng giới thứ sáu, Ngày 27/12/2019, 08:38

Một số kết quả đạt được trong Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019


Theo báo cáo số 2828/BC-SLĐTBXH ngày 23 tháng 12 năm 2019 của đơn vị thì sau một tháng triển khai thực hiện (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2019) Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả và tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội.

 

Trong Tháng hành động đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi, cụ thể và thiết thực đã tạo hiệu ứng mạnh trong toàn xã hội về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trong đấu tranh xóa bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

 

Kết quả đạt được: từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã ban hành 13 Kế hoạch, đã tổ chức được 115 buổi nói chuyện chuyên đề (cấp tỉnh 102 buổi, cấp huyện 9 buổi, cấp xã 4 buổi), tổ chức hội thảo tập huấn 69 lượt (cấp tỉnh 4 lượt, cấp huyện 4 lượt, cấp xã 61 lượt), truyền hình phát 18 lượt (cấp huyện 18 lượt), báo viết 85 bài (cấp huyện báo viết 85 bài), sản phẩm truyền thông: bằng rôn, khẩu hiệu 431 (cấp tỉnh 114, cấp huyện 255, cấp xã 62), tờ gấp 23.800 (toàn tỉnh), tặng 57 suất quà cho học sinh nghèo, triển khai lồng ghép tại các cuộc họp giao ban 21 lượt, …

 

Ngoài ra, trong tháng đã huy động được tổng kinh phí tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019 là 315.762.000 đồng (trong đó: ngân sách nhà nước: 296.262.000 đồng, ngân sách cấp huyện: 19.500.000 đồng).

 

Việc ưu tiên kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, tăng 198.437.000 đồng so với năm 2018.

 

Bên cạnh đó vẫn tồn tại những hạn chế, nhiều hoạt động triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 vẫn thực hiện theo hình thức lồng ghép.

 

Trong thời gian tới, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh về tài liệu truyền thông về bình đẳng giới (đối với 8 lĩnh vực) và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, tổ chức sự kiện tại tỉnh trong Tháng hành động vào những năm tiế theo.

 

Nguồn tin: Nguyễn Văn Phú