Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Thông tin tuyên truyền thứ sáu, Ngày 22/12/2023, 08:04

Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông 20 năm vững bước dưới quân kỳ


Trong 20 năm qua, tiềm lực quốc phòng, an ninh tỉnh Đắk Nông không ngừng được tăng cường, củng cố, phát triển. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng lớn mạnh - thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh.

 

Tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng vững mạnh

 

Chặng đường xây dựng và phát triển hai thập kỷ qua của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đảng bộ, chính quyền các cấp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự nuôi dưỡng, chở che, đùm bọc của Nhân dân. Bên cạnh đó, LLVT Đắk Nông luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, tự lực, tự cường sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

img_6505(1).jpg

Lực lượng quân sự tỉnh Đắk Nông 20 năm vững bước dưới quân kỳ (ảnh Thanh Hằng)

 

Những ngày đầu mới tái lập, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã kế tục và phát huy thành quả của thế hệ đi trước, tiếp tục xây dựng LLVT Đắk Nông vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự – quốc phòng của Đảng, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới để tập trung sức mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trọng tâm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh có tiềm lực chính trị vững mạnh; kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững; triển khai nhiều giải pháp xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

 

cht-kiem-tra-kham-nvqs-drl(1).jpg

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Đắk R'lấp

 

Chất lượng hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra được Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương, Quân khu 5 đánh giá cao.

 

Trong 20 năm qua, LLVT tỉnh đã tham mưu cho địa phương lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 4 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; 30 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; 302 cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ; 7 cuộc diễn tập phòng thủ dân sự về các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Qua diễn tập cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương, chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ có chuyển biến tiến bộ.

 

hinh-luc-luong-vu-trang-1-.jpg

Chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đầu trong mọi tình huống của LLQS tỉnh được nâng cao

 

Bộ CHQS tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể nhân dân, chủ động trao đổi thông tin, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền đạo giáo trái pháp luật, vượt biên, xâm nhập trái phép, buôn bán lâm sản, phá rừng, khai thác tài nguyên trái phép, gian lận thương mại trên tuyến biên giới…

 

Xây dựng lực lượng vững mạnh

 

Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân trong tình hình mới, 20 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. 

 

img_3105(1).jpg

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tặng hoa cho chiến sĩ bắn giỏi của Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994

 

Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về tổ chức biên chế; Bộ CHQS tỉnh đã từng bước triển khai, tổ chức rà soát, sắp xếp, điều chỉnh quân số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, khả năng SSCĐ trong mọi tình huống. Triển khai nhiều giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Công tác giáo dục, quản lý bộ đội được tăng cường, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chấp hành pháp luật, kỷ luật.

 

imgp1357(1).jpg

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tặng quà động viên thanh niên TP. Gia Nghĩa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân

 

Đi đôi với đó, LLVT các cấp tham mưu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp” theo phương châm “Ở đâu có dân ở đó có dân quân, ở đâu có cơ quan Nhà nước, tổ chức đảng ở đó có tổ chức tự vệ ”. Toàn tỉnh đã xây dựng 176 cơ sở dân quân tự vệ, tỷ lệ đảng viên đạt 25,9%; 100% chỉ huy trựởng và phó chỉ huy trưởng là đảng viên, 100% Chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy cùng cấp; 71/71 chi bộ quân sự có cấp ủy. Hàng năm, thực hiện tốt quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

 

Tổ chức biên chế, phúc tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị đúng quy định; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên, đúng chuyên nghiệp quân sự; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và từng bước phân bổ đầu tư theo Đề án bảo đảm quốc phòng năm đầu chiến tranh; huy động ngân sách địa phương xây dựng các công trình, thao trường huấn luyện, trung tâm huấn luyện dự bị động viên, đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, sỹ quan dự bị, xây dựng 5 chốt dân quân thường trực, 69 nhà làm việc cho Ban CHQS cấp xã. Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, đơn vị dự bị động viên được quan tâm thực hiện. Hàng năm quân số tham gia huấn luyện đạt từ 95% trở lên. Qua huấn luyện, trình độ nhận thức và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống.

 

3947-tt-5-1-.jpg

Lực lượng quân sự tỉnh Đắk Nông bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

 

Cùng với triển khai đồng bộ các mặt công tác quân sự – quốc phòng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự. Việc phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện với các tỉnh, huyện thuộc tỉnh Mondulkiri (Campuchia) giáp ranh biên giới được triển khai thực hiện chặt chẽ và phát triển cả bề rộng, chiều sâu. Thời gian qua, LLVT tỉnh đã tổ chức 78 Đoàn/1.309 lượt người; thăm tặng quà, trang thiết bị, khám bệnh, cấp phát thuốc với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc tăng cường củng cố quốc phòng và đối ngoại của tỉnh, giữ vững ổn định, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

 

Tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

 

Phát huy truyền thống 20 năm qua LLVT tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, mang nặng nghĩa tình quân dân, gắn bó, trách nhiệm với dân.

 

045501101356imgp5373-1-.jpg

Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với địa phương, doanh nghiệp tặng cây giống, phân bón cho gia đình anh K'Chung, bon Bu Nơ, xã Đắk Som (Đắk Glong)

 

Theo đó, LLVT Đắk Nông đã quán triệt, triển khai toàn diện các nội dung, biện pháp công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương. LLVT tỉnh tăng cường phối hợp với các cấp, ngành vận dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc đến các tầng lớp nhân dân. Toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo”, như “5 đảng viên, mỗi chi bộ, đảng bộ giúp một hộ dân thoát nghèo”, “cặp lá yêu thương”, “mẹ đỡ đầu”, “nâng bước em tới trường”…; hỗ trợ xây dựng gần 200 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”; huy động 74.620 lượt cán bộ, chiến sĩ và 15.890 ngày công của dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; thăm tặng quà đồng bào nghèo các buôn, bon, bản trên địa bàn, trị giá trên 42 tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh giải quyết kịp thời chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tổ chức tìm kiếm, quy tập gần 150 hài cốt liệt sĩ; thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công hơn 100 tỷ đồng.

 

Với chặng đường vẻ vang qua thành tựu 20 năm đạt được, LLVT tỉnh nguyện cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Đắk Nông anh hùng.

 

Theo báo Đắk Nông điện tử


Bản in