Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Thông tin tuyên truyền thứ hai, Ngày 11/12/2023, 17:37

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu


Sáng 11/12, tại Kỳ họp thứ 7, khóa IV, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

 

Anh-tin-bai

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND bầu


Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy trình được quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười có phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 48/49 phiếu chiếm 98%.

 

Anh-tin-bai

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu:

 

Anh-tin-bai

 

 

 

 

Anh-tin-bai

 

 

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

Theo https://daknong.gov.vn/


Bản in