Liên kết Website
Tra cứu văn bản pháp luật 
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
637/QĐ-UBND 29/5/2024 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị hiện đại hoá hệ thống thông tin thị trường lao động cho Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông và Văn phòng chi nhánh tại huyện Cư Jút
05/2024/TT-BLĐTBXH 10/5/2024 Thông tư Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
566/QĐ-UBND 14/5/2024 Quyết định về việc giao nhiệm vụ chủ tài khoản Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Đắk Nông
425/QĐ-UBND 04/04/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16/2023/TT-BLĐTBXH 29/12/2023 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
716/VBHN-BLĐTBXH 26/02/2024 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô x tơ rây li a về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
714/VPHN-BLĐTBXH 26/02/2024 VBHN thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
228/QĐ-BLĐTBXH 06/3/2024 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2024
208/QĐ-UBND 29/01/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
177/QĐ-UBND 26/02/2024 Quyết định về việc phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2024
01/2024/TT-BLĐTBXH 19/02/2024 Thông tư Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
19/2023/TT-BLĐTBXH 29/12/2023 Thông tư ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
134/QĐ-LĐTBXH 31/01/2024 Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
131/QĐ-UBND 02/02/2024 Quyết định về việc phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
20/2023/TT-BLĐTBXH 29/12/2023 Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lươngvà thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội