Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Đoàn thể thứ sáu, Ngày 10/03/2023, 21:50

Tuổi trẻ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và Tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông IV, Nhiệm kỳ 2022 - 2027


Ngày 04-05/3/2023 vừa qua, BCH Đoàn cơ sở Sở Lao động-TB&XH đã triệu tập 43 đoàn viên tham dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 tại 02 điểm cầu là trụ sở Sở Lao động-TB&XH (đối với đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Sở và Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm) và trụ sở Trung tâm Bảo trợ xã hội (đối với Chi đoàn Trung tâm Bảo trợ xã hội).

 

Thông qua Hội nghị, các đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung sau:

- Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

- Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

- Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

- Giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại phiên làm việc buổi chiều ngày 05/3/2023, BTV Tỉnh đoàn Đắk Nông cũng đã quán phổ biến, quán triệt các nội dung sau đến các đoàn viên, thanh niên:

Chuyên đề Công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng do đồng chí H’Hồng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông trình bày.

Chuyên đề Tổ chức – xây dựng đoàn do đồng chí Trần Việt Anh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trình bày.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 do đồng chí Trương Văn Bình – Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trình bày.

Sau Hội nghị, BCH Đoàn cơ sở chỉ đạo các Chi đoàn tiếp tục lồng ghép phổ biến Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đến tất cả các đoàn viên trong đợt sinh hoạt định kỳ tháng 3/2023./.

(Gửi kèm các tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh).

Nguồn tin: Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Một số hình ảnh đoàn viên tham gia học tập Nghị quyết:

 

 

 

 

 


Bản in