Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Cải cách hành chính thứ hai, Ngày 11/11/2019, 09:19

Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Đăk Nông thực hiện cắt giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết đối với 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công


Sở Lao động – TB&XH xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2019, đặc biệt là nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Sở tiếp tục tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có lĩnh vực Người có công. Sở đã tham mưu UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết tại cấp Sở đối với 04 TTHC. Cụ thể như sau:

 

1. Thủ tục Giải quyết trợ cấp hằng tháng khi người có công từ trần từ 10 ngày làm việc giảm còn 08 ngày làm việc; 

 

2. Thủ tục Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần, từ 10 ngày làm việc giảm còn 08 ngày làm việc;

 

3. Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng, từ 15 ngày làm việc giảm còn 10 ngày làm việc;

 

4. Thủ tục Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ, từ 15 ngày làm việc giảm còn 10 ngày làm việc.

 

Việc cắt giảm thời gian thực hiện TTHC sẽ góp phần giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân./. 

 

 

Nguồn tin: Lê Thị Hân

Số lượt người xem: 13 Bản in Quay lại