Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thứ tư, Ngày 31/08/2022, 15:54

Quyết định Về việc phân bổ kinh phí giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 (QĐ số 2723/QĐ-SLĐTBXH)


 


Bản in

Xem danh sách chi tiết