Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Cải cách hành chính thứ năm, Ngày 07/12/2023, 09:44

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông ( QĐ số 1659/QĐ-UBND ngày 06/12/2023)


Ngày 06/12/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông.

 

 

Toàn văn nội dung Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 được đăng tải tại đây./.


Bản in

Xem danh sách chi tiết