Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thứ năm, Ngày 08/09/2022, 09:02

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu - chi NSNN năm 2022 (bổ sung) thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí năm 2022 (2757/QĐ-SLĐTBXH)


 


Bản in

Xem danh sách chi tiết