Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thứ tư, Ngày 12/07/2023, 16:23

Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu in tờ rơi truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


 
 

 


Bản in

Xem danh sách chi tiết