Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Kết luận nội dung việc hưởng chế độchất độc hóa học đối với ông Nguyễn Lương Viên và bà Nguyễn ThịNgọc (20/06/2022)

Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Avico Việt Nam (19/05/2022)

Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH MTV Văn Khanh (19/05/2022)

Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần XD –TM –DV Phú Hiển Vinh (19/05/2022)

Kết luận Thanh tra về việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (29/04/2022)

Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Đắk Song (03/06/2021)

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Công ty TNHH MTV Ngọc Thịnh – Đắk Nông (24/05/2021)

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên (24/05/2021)

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông (24/05/2021)

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Chi nhánh Công ty TNHH Lực Kỹ Đắk Nông (24/05/2021)