Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 (10/11/2020)

Thông báo kết thúc thanh tra tại Phòng Lao động - TB&XH tp.Gia Nghĩa (16/07/2020)

V/v báo cáo đánh giá công tác phòng, chống, tham nhũng cấp tỉnh năm 2019.-1377 (14/07/2020)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, An toàn, vệ sinh lao động – Phòng, chống cháy nổ tại Công ty TNHH Khai thác, chế biến đá bazan Thiên Phú -1392 (14/07/2020)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, An toàn, vệ sinh lao động – Phòng, chống cháy nổ tại Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắk Nông-1389 (01/07/2020)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông (01/07/2020)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại Công ty TNHH Tân Á - Đại Thành Đắk Nông -1391 (01/07/2020)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tại Công ty cà phê Đức Lập -1390 (01/07/2020)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, An toàn, vệ sinh lao động – Phòng, chống cháy nổ tại Công ty Cổ phần cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông - 1388 (01/07/2020)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, An toàn, vệ sinh lao động – Phòng, chống cháy nổ tại Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắk Nông -1398 (01/07/2020)

Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Đắk Song (03/06/2021)

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Công ty TNHH MTV Ngọc Thịnh – Đắk Nông (24/05/2021)

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên (24/05/2021)

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông (24/05/2021)

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Chi nhánh Công ty TNHH Lực Kỹ Đắk Nông (24/05/2021)

Kết luận thanh tra Việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Công ty TNHH Việt Hưng – Đắk Nông (24/05/2021)

Kết luận thanh tra Việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại Công ty Cổ phần Đông Quỳnh Biên – Chi nhánh Tây Nguyên (24/05/2021)