LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ../.../... đến .../.../...)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ 2

Ngày 07/01

14h00

Họp giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

- Thực hiện: Đ/c Nguyễn Tiến Đoàn - Phó Giám đốc Sở

Phòng họp Sở Tài chính

Thứ 3

Ngày 08/01

Cả ngày

Họp giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

- Thực hiện:  Đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở

- Lái xe: Đ/c Khánh – 48B28.08

Phòng họp Sở Tài chính

Thứ 4

Ngày 09/01

08h00

Họp tham mưu UBND tỉnh phúc đáp văn bản UBND thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất và chủ trương thu hồi 25.494 m2 của cơ sở cai nghiện ma túy số 1

- Thực hiện:Đ/c Giám đốc Sở

- Lái xe: Đ/c Phát – 48A00.120

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 5

Ngày 10/01

Cả ngày

Họp giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

- Thực hiện: Phòng LĐ-TL-BHXH tham dự

Phòng họp Sở Tài chính

Thứ 6

Ngày 11/01

08h00

Kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện Cư Jút, Krông Nô

- Thực hiện: Đ/c Y Long Niê -  Phó Giám đốc Sở

- Lái xe: Đ/c Khánh – 48B28.08

Ban Chỉ đạo THADS huyện Krông Nô

Thứ 7

Ngày    /

Cả ngày

Họp giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

- Thực hiện: Phòng LĐ-TL-BHXH tham dự

Phòng họp Sở Tài chính