Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Thanh tra thứ sáu, Ngày 15/09/2023, 14:59

Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy đinh pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại các đơn vị sử dụng lao động


Thực hiện Quyết định số 81/QĐ – TTr ngày 04/8/2023 của Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại các đơn vị sử dụng lao động. Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 30/8/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung theo đề cương tại 07 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

 

Qua công tác thanh tra, về cơ bản các đơn vị triển khai thực hiện và chấp hành tốt các quy định về pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: Ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với những người thuộc diện phải ký kết, xây dựng thang bảng lương; đăng ký tham gia, giải quyết các chế độ liên quan cho người lao động (ốm đau, thai sản, dưỡng sức…) và trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho cơ quan BHXH đầy đủ. Ngoài các chế độ theo quy định của Nhà nước, các đơn vị sử dụng lao động còn có các chế độ hỗ trợ thêm cho người lao động như: hỗ trợ tiền ăn ca, điện thoại, xăng xe…Bên cạnh những nội dung thực hiện tốt thì vẫn còn có những thiếu sót, tồn tại như: Nội dung hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động ghi không đúng quy định (05/07 đơn vị) và có 01 đơn vị đến thời điểm thanh tra còn chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

 

Từ những kết quả đó, Chánh thanh tra Sở đề nghị:

 

Đối với nội dung hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động tại 05 đơn vị yêu cầu Giám đốc đơn vị triển khai khắc phục, chỉnh sửa, bổ sung, rà soát tất cả các hợp đồng lao động đã ký, trường hợp hợp đồng lao động có vi phạm thì ký phụ lục hợp đồng với người lao động đảm bảo các thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động phải cụ thể theo quy định tại Chương II Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và khắc phục vi phạm này khi có phát sinh.

 

Đối với 01 đơn vị còn chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN yêu cầu Giám đốc đơn vị nộp ngay số tiền chậm đóng vào tài khoản BHXH huyện nơi đơn vị đăng ký tham gia.

 

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ký Kết luận, Yêu cầu Giám đốc các đơn vị tổ chức khắc phục xong vi phạm và báo cáo (bằng văn bản) kết quả thực hiện kiến nghị, gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khắc phục sai phạm, thiếu sót về Thanh tra Sở LĐTBXH theo quy định.

 

                                                                   Nguồn tin: Vũ Văn Bình


Bản in