Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Bảo trợ xá hội và phòng chống tệ nạn thứ hai, Ngày 20/03/2023, 08:43

Kế hoạch kiểm tra phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Đắk Nông năm 2023


Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 152/KH-KTLN công tác của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Đắk Nông năm 2023.

 

Nhằm thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và nhạy cảm trên địa bàn của tỉnh. Để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh có nguy cơ làm gia tăng tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

 

Trong năm 2023, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh dự kiến tổ chức kiểm tra từ 02 đến 03 đợt, mỗi đợt kiểm tra từ 04 đến 08 ngày trên địa bàn các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

 

Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra. Kế hoạch trong năm 2023 thực hiện 03 nội dung sau:

 

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm, an ninh trật tự, văn hóa - thông tin, sử dụng lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và các quy định pháp luật có liên quan khác của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

 

2. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; vi phạm về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; vi phạm về hợp đồng lao động và chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

 

3. Định kỳ sơ kết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh và đề xuất chương trình công tác trong thời gian tới.

 

Ngoài việc tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch, Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh quyết định việc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trong các trường hợp sau:

 

1. Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

 

2. Theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như: Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế.

 

3. Khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra.

 

4. Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Nguồn tin: Nguyễn Văn Phú


Bản in