Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Đoàn thể thứ năm, Ngày 14/01/2021, 10:08

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020


Chiều ngày 30/12/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Công Tự – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Tiến Đoàn – Phó giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS điều hành. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc CĐCS Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

 Đ/c Nguyễn Công Tự – Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, công chức, viên chức và người lao động Sở Lao  động-Thương binh và Xã hội đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành đều hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch giao.

 

Trong năm 2020, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn Sở, các nội dung trong quy chế được lãnh đạo chính quyền và Công đoàn nghiêm túc thực hiện, đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động; thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác; chú trọng rèn luyện đội ngũ công chức, viên chức để có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Báo cáo thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở; Báo cáo những quy định về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở; tổng kết, đánh giá trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm; Báo cáo công tác công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Báo cáo công khai tài chính của công đoàn.

Đ/c Ninh Công Dũng – Phó Chủ tịch CĐCS thông qua Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2020

 

Tại hội nghị các đại biểu đại diện cho các tổ Công đoàn đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Báo cáo trình tại hội nghị, kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Sau phần tham luận của các đại biểu, Đoàn Chủ trì Hội nghị đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc, các vấn đề tồn tại trong năm 2020; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về công tác quản lý, các hoạt động của đơn vị trong năm 2021.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Tự đã đánh giá cao kết quả đạt được và góp ý một số nội dung cho các hoạt động công đoàn của Sở trong năm 2021. Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Tự  - Giám đốc Sở đã đề nghị công chức, viên chức và người lao động phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021.

 

Ngoài ra, Hội nghị cũng bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022 gồm 3 đồng chí và trao tặng Giấy khen của Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho 02 tập thể và 12 công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2020.

 

Đ/c Đoàn tặng giấy khen CĐCS cho các tập thể và cá nhân

 

Thay mặt Đoàn Chủ trì, Đồng chí Nguyễn Tiến Đoàn đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Kêu gọi toàn thể  công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm. Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị./.       

                         Nguồn tin: Triệu Thị


Bản in