Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Giới thiệu thứ hai, Ngày 13/11/2023, 09:09

Giới thiệu chung


 

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Đường Ama Jhao, Phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613.549.167                

Email: sldtbxh@daknong.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT, NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ:

 

I. GIÁM ĐỐC

 - Đồng chí: NGUYỄN CÔNG TỰ

 

 

Đồng chí: NGUYỄN CÔNG TỰ
Năm sinh: 02/04/1963
Chức vụ: GIÁM ĐỐC  
    SĐT: 0914.560.999    
Mail: tunc.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

Từ 8/2020 đến nay: Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đăk Nông.

 

* Phân công nhiệm vụ: Chủ tài khoản, phụ trách toàn diện và trực tiếp phụ trách các phòng và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở gồm: Văn phòng Sở; Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông.

 

II. CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

1. Đồng chí: HOÀNG VIẾT NAM 

 

 Đồng chí: HOÀNG VIẾT NAM

Năm sinh: 1976  

Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC

DĐ: 0982.296.477   

Mail: namhv.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

* Tiểu sử bản thân:

 

Từ 2012 - 10/2021: Chánh Văn phòng Sở;

Từ 10/2021 đến nay: Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông.

 

* Phân công nhiệm vụ: Được ủy quyền làm chủ tài khoản, phụ trách các phòng và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, gồm: Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, Thanh Tra Sở, Bảo trợ xã hội và Phòng, Chống tệ nạn, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đăk Nông.

 

2. Đồng chí: CHÂU THỊ ĐÀO

 

 Đồng chí: CHÂU THỊ ĐÀO

Năm sinh: 1981 

Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC

DĐ: 0982.745.877  

Mail: daoct.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

* Tiểu sử bản thân:

 

Từ 11/2013 - 10/2023: Trưởng phòng Người có công;

Từ 10/2023 đến nay: Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông.

 

* Phân công nhiệm vụ: Phụ trách phòng Người có công và Phòng Trẻ em - Bình đẳng giới.


Bản in

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp