Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
thứ tư, Ngày 28/08/2019, 13:37

Giới thiệu chung


  

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Đường Ama Jhao, Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613.549.167                 Email: sldtbxh@daknong.gov.vn

 

Tiểu sử tóm tắt, nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc

 

 - Đồng chí: Huỳnh Ngọc Anh

 

 

   

Đồng chí: Huỳnh Ngọc Anh  
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Giám đốc  
    SĐT: 02613.503.999 - DĐ: 0905.191.192    
Mail: anhhn.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

* Tiểu sử bản thân:

 

Từ 9/1990 - 9/1991: Chuyên viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lăk; 10/1991 - 3/1992: Công tác tại Huyện đoàn Lăk, tỉnh Đăk Lăk; 4/1992 - 12/1996: Phó Tổng Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk; 12/1996 - 4/1997: Chuyên viên Ủy ban kiểm tra tỉnh Đoàn Đăk Lăk; 4/1997 - 12/2003: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Phó Ban Tổ chức - Trưởng Ban Tổ chức tỉnh đoàn Đăk Lăk; 1/2004 - 6/2006: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông; 6/2006 - 11/2010: Bí thư Tỉnh đoàn Đăk Nông; 12/2010 - 4/2011: Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đăk Nông; 4/2011 - 3/2014: Bí thư Huyện ủy huyện Tuy Đức; 3/2014 đến nay: Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đăk Nông.

 

* Phân công nhiệm vụ: Giám đốc Sở, điều hành chung, phụ trách các Phòng: Văn phòng; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra. 

 

 2. Các Phó Giám đốc 

 

- Đồng chí: Nguyễn Tiến Đoàn

 

  


  Đồng chí: Nguyễn Tiến Đoàn

Năm sinh: 1963   

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

SĐT: 02613.504.747 - DĐ: 0982667779   

Mail: doannt.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

* Tiểu sử bản thân:

 

Từ 1984 - 1986: Kế toán công ty VLCĐ Đắk Lắk; 1986 - 1990: Kế toán trưởng công ty thương nghiệp Đắk Lấp; 1990 - 1991: Phó giám đốc công ty thương mại Đắk Lấp; 1991-  2003: Phó chi cục quản lý thị trường Đắk Lắk; 2004 - 2007: Phó giám đốc Sở TMDL Đắk Nông kiêm chi cục trưởng chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông; 2007 - 2008: Phó giám đốc Sở công Thương; 2009 đến nay: Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông.

 

* Phân công nhiệm vụ:

 

Phó giám đốc Sở, phụ trách các phòng: Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trường trung cấp Nghề Đắk Nông.

 

- Đồng chí: Y Long Niê​​

    

  


Đồng chí: Y Long Niê
Sinh năm: 1962    
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
SĐT: 02613.704.111 - DĐ: 01233067899   
Mail: ylong.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

* Tiểu sử bản thân:

 

Từ 1981-1984: Dạy học tại trường PTCS Quảng Phú huyện Đăk Nông; 10/1984 - 8/1988: Hiệu trưởng trường PTCS Lê Văn Tám - Đăk Mil; 9/1988 - 11/1990: Cán bộ Tuyên giáo huyện ủy K'rông Nô; 12/1990 - 11/1993: Phó Ban tuyên giáo huyện ủy K'rông Nô; 1994 - 1996: Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy K'rông Nô; 1997 - 2000: Trưởng phòng địa chính huyện K'rông Nô; 2000-2001: Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện K'rông Nô; 2001 - 2004: Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện K'rông Nô; 2004 - 2010: Phó hiệu trưởng trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Đăk Nông; 6/2010 - đến nay: Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đăk Nông

 

* Phân công nhiệm vụ:

 

Phó giám đốc Sở, phụ trách các phòng: Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông.

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hương

      

   

Đồng chí: Nguyễn Thị Hương 

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Quỹ BTTE

SĐĐ: 0979.876.879

Mail: huongnth.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

* Tiểu sử bản thân:

 

Từ 01/1988 - 8/1994: Kế toán tại Công ty Thương mại huyện Đắk Mil;  8/1994 - 10/1996: Bán hàng tại Công ty Thương mại huyện Đắk Mil; 10/1996 - 12/2003: Kế toán phòng Tổ chức - Lao động huyện Đắk Mil; 01/2004 - 6/2005: Phó trưởng phòng Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Đắk Mil; 7/2005 - 10/7/2005: Chuyên viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông; 11/7/2005 - 12/2008: Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông; 12/2008 - 12/2013: Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; 01/2014 - 15/4/2014: Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH; 16/4/2014 - đến nay: Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH kiêm Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em.

 

* Phân công nhiệm vụ:

 

Phó giám đốc Sở, kiêm Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Nông, phụ trách các phòng: Người có công; Trẻ em và Bình đẳng giới.

 

 

  

Số lượt người xem: 13 Bản in
>