Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Giới thiệu thứ ba, Ngày 22/12/2020, 10:04

Giới thiệu chung


 

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Đường Ama Jhao, Phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613.549.167                

Email: sldtbxh@daknong.gov.vn 

 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT, NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ:

I. Giám đốc

 - Đồng chí: Nguyễn Công Tự

 

 

Đồng chí: Nguyễn Công Tự  
Năm sinh: 02/04/1963
Chức vụ: Giám đốc  
    SĐT: 0914.560.999    
Mail: tunc.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

Từ 8/2020 đến nay: Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đăk Nông.

 

* Phân công nhiệm vụ: Giám đốc Sở, điều hành chung, phụ trách các Phòng: Văn phòng; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra. 

 

II. Các Phó Giám đốc 

1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Đoàn 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Tiến Đoàn

Năm sinh: 1963   

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

SĐT: 02613.504.747 - DĐ: 0982667779   

Mail: doannt.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

* Tiểu sử bản thân:

Từ 1984 - 1986: Kế toán công ty VLCĐ Đắk Lắk;

Từ 1986 - 1990: Kế toán trưởng công ty thương nghiệp Đắk Lấp;

Từ 1990 - 1991: Phó giám đốc công ty thương mại Đắk Lấp;

Từ 1991-  2003: Phó chi cục quản lý thị trường Đắk Lắk;

Từ 2004 - 2007: Phó giám đốc Sở TMDL Đắk Nông kiêm chi cục trưởng chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông;

Từ 2007 - 2008: Phó giám đốc Sở công Thương;

Từ 2009 đến nay: Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông.

 

* Phân công nhiệm vụ: Phó giám đốc Sở, phụ trách các phòng: Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Dịch vụ việc làm.

 

2. Đồng chí: Y'Long Niê​​

     

 

Đồng chí: Y Long Niê

Sinh năm: 1962    
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
SĐT: 02613.704.111 - DĐ: 01233067899   
Mail: ylong.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

* Tiểu sử bản thân: 

Từ 1981-1984: Dạy học tại trường PTCS Quảng Phú huyện Đăk Nông;

Từ 10/1984 - 8/1988: Hiệu trưởng trường PTCS Lê Văn Tám - Đăk Mil;

Từ 9/1988 - 11/1990: Cán bộ Tuyên giáo huyện ủy K'rông Nô;

Từ 12/1990 - 11/1993: Phó Ban tuyên giáo huyện ủy K'rông Nô;

Từ 1994 - 1996: Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy K'rông Nô; 1997 - 2000: Trưởng phòng địa chính huyện K'rông Nô;

Từ 2000-2001: Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện K'rông Nô;

Từ 2001 - 2004: Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện K'rông Nô;

Từ 2004 - 2010: Phó hiệu trưởng trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Đăk Nông;

Từ 6/2010 - đến nay: Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đăk Nông

 

* Phân công nhiệm vụ: Phó Giám đốc Sở, phụ trách các phòng: Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông.

 

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Hương

       

Đồng chí: Nguyễn Thị Hương 

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Quỹ BTTE

SĐĐ: 0979.876.879

Mail: huongnth.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

* Tiểu sử bản thân:

Từ 01/1988 - 8/1994: Kế toán tại Công ty Thương mại huyện Đắk Mil; 

Từ 8/1994 - 10/1996: Bán hàng tại Công ty Thương mại huyện Đắk Mil;

Từ 10/1996 - 12/2003: Kế toán phòng Tổ chức - Lao động huyện Đắk Mil;

Từ 01/2004 - 6/2005: Phó trưởng phòng Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Đắk Mil;

Từ 7/2005 - 10/7/2005: Chuyên viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông;

Từ 11/7/2005 - 12/2008: Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông;

Từ 12/2008 - 12/2013: Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

Từ 01/2014 - 15/4/2014: Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH;

Từ 16/4/2014 - 30/9/2019: Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH, kiêm Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em;

Từ 01/10/2019 - đến nay: Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH.

 

* Phân công nhiệm vụ: Phó giám đốc Sở, phụ trách các phòng: Người có công; Trẻ em và Bình đẳng giới.

  

 

 

 

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp