Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Chuyên mục họp thứ hai, Ngày 20/11/2023, 14:30

Giấy mời Họp Hội đồng thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị phạm vi liên huyện năm 2023 (Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)


 


Bản in

Xem danh sách chi tiết