Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Root thứ tư, Ngày 23/12/2020, 22:07

Danh bạ điện thoại


DANH BẠ

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

BAN GIÁM ĐỐC sỞ

1

Nguyễn Công Tự

Giám đốc

DĐ: 0914.560.999

tunc.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Đoàn

Phó Giám đốc

02613.504.747 - DĐ: 0982667779

doannt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Y Long Niê

Phó Giám đốc

02613.704.111 - DĐ: 01233067899

ylong.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hương

Phó Giám đốc

02613.703.111 - DĐ: 0979.876.879

huongnth.sldtbxh@daknong.gov.vn

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG, CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1

Hoàng Viết Nam

Chánh Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0982.296.477

namhv.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hường

Phó Chánh, Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0905136572

huongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Lê Thị Dương

Phó Chánh, Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0905505621

duonglt.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Võ Văn Cảm

Văn phòng Sở

02613549167 - DĐ: 0984747989

camvv.sldtbxh@daknong.gov.vn

5

Lê Thị Hân

Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0973461040

hanlt.sldtbxh@daknong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Phú

Phòng Người có công

02613.549167 - DĐ: 0964879468

phunv.sldtbxh@daknong.gov.vn

7

Nguyễn Văn Bình

Bảo vệ - Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0935687679

 

8

Nguyễn Xuân Khánh

Lái xe - Văn phòng Sở

DĐ: 0971075859

 

9

Nguyễn Văn Phát

Lái xe - Văn phòng Sở

DĐ: 01216611330

 

10

Đậu Thị Thúy Vân

Tạp vụ - Văn phòng

DĐ: 0914930324

 

11

Lê Mạnh Hà

Chánh Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0914002737

halm.sldtbxh@daknong.gov.vn

12

Trần Xuân Cảnh

Phó Chánh Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0905024979

canhtx.sldtbxh@daknong.gov.vn

13

Vũ Văn Bình

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0944100984

binhvv.sldtbxh@daknong.gov.vn

14

Lưu Thị Nga

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 01224998118

ngalt.sldtbxh@daknong.gov.vn

15

Phan Thị Thanh Thương

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0988667210

thuong.sldtbxh@daknong.gov.vn

16

Trịnh Công Phái

Trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0914111268

phaitc.sldtbxh@daknong.gov.vn

17

Ninh Công Dũng

Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0905349159

dungnc.sldtbxh@daknong.gov.vn

18

Nguyễn Thị Tường Vy

Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0914.432.587

vyntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

19

Nguyễn Thị Thu Diệu

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875  - DĐ: 0975802013

dieuntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

20

Hà Thị Lê Trang

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875  - DĐ: 0916958879

tranghl.sldtbxh@daknong.gov.vn

21

Trần Huy Điệu

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0932654678

dieuth.sldtbxh@daknong.gov.vn

22

Lê Hồng Sơn

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0934855886

nlh.sldtbxh@daknong.gov.vn

23

Định Thị Hạnh

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0974341698

hanhdt.sldtbxh@daknong.gov.vn

24

Triệu Thị Hương

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0972361693

huongtt.sldtbxh@daknong.gov.vn

25

Nguyễn Ngọc Thanh

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0935500330

thanhnn.sldtbxh@daknong.gov.vn

26

Hồ Sỹ Hải

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0946573988

haihs.sldtbxh@daknong.gov.vn

27

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0905791468

hantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

28

Nguyễn Tiến Đông

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0983264848

dongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

29

Nguyễn Thị Linh

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0915607175

linhnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

30

Lê Thị Ly Na

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0968462562

nalt.sldtbxh@daknong.gov.vn

31

Nguyễn Toàn

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0905923043

toann.sldtbxh@daknong.gov.vn

32

Đỗ Văn Quỳnh

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291- DĐ: 0983.462.989

quynhdv.sldtbxh@daknong.gov.vn

33

Châu Thị Đào

Trưởng Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0982745877

daoct.sldtbxh@daknong.gov.vn

34

Trần Viết Sơn

Phó trưởng phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0905747676

sontv.sldtbxh@daknong.gov.vn

35

Ngô Thị Thanh Trúc

Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0963780484

trucntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

36

Bùi Phạm Phương Chi

Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0913997456

chibpp.sldtbxh@daknong.gov.vn

37

Bùi Văn Quang

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0983005401

quangbv.sldtbxh@daknong.gov.vn

38

Võ Thị Thu Thuyết

Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0982434414

thuyetvtt.sldtbxh@daknong.gov.vn

39

Nguyễn Thị Kim Anh

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0906409079

anhntk.sldtbxh@daknong.gov.vn

40

Đinh Thị Sự

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0989.790.411

sudt.sldtbxh@daknong.gov.vn

41

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0979.609.055

ngannt.sldtbxh@daknong.gov.vn

42

Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0979240240

hoanx.sldtbxh@daknong.gov.vn

43

Nguyễn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0906580222

ngocnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

44

Hoàng Thị Vân

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0982.885.400

vanht.sldtbxh@daknong.gov.vn

45

Trương Thị Ngân

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0906.515.879

ngantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

46

Bùi Ngọc Hoa

Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

- DĐ: 0914.069.748

hoabn.sldtbxh@daknong.gov.vn

47

Trương Thị Tuấn

Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

- DĐ: 0982.299.367

tuantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

48

Bùi Anh Vũ

Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

- DĐ: 0987.935.853

vuba.sldtbxh@daknong.gov.vn

49

Nguyễn Hữu Thọ

Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

- DĐ: 0905.234.012

thonh.sldtbxh@daknong.gov.vn

50

Trần Nữ Trang

Phó Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

- DĐ: 0986.590.007

trangtn.sldtbxh@daknong.gov.vn

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp