Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Huỳnh Ngọc Anh

Giám đốc

02613.503999 - DĐ: 0905.191.192

anhhn.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Đoàn

Phó Giám đốc

02613.504.747 - DĐ: 0982667779

doannt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Y Long Niê

Phó Giám đốc

02613.704.111 - DĐ: 01233067899

ylong.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hương

Phó Giám đốc

02613.703.111 - DĐ: 0979.876.879

huongnth.sldtbxh@daknong.gov.vn

5

Hoàng Viết Nam

Chánh Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0982.296.477

namhv.sldtbxh@daknong.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hường

Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0905136572

huongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

7

Võ Văn Cảm

Văn phòng Sở

02613549167 - DĐ: 0984747989

camvv.sldtbxh@daknong.gov.vn

8

Lê Thị Hân

Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0973461040

hanlt.sldtbxh@daknong.gov.vn

9

Nguyễn Thị Linh

Văn phòng Sở

02613.545291 - DĐ: 0914854719

lingnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

10

Huynh Vũ Giang

Văn phòng Sở

02613.545291 - DĐ: 0978021579

gianghv.sldtbxh@daknong.gov.vn

11

Nguyễn Văn Bình

Bảo vệ - Văn phòng Sở

05013.549167 - DĐ: 0935687679

 

12

Nguyễn Xuân Khánh

Lái xe - Văn phòng Sở

DĐ: 0971075859

 

13

Nguyễn Văn Phát

Lái xe - Văn phòng Sở

DĐ: 01216611330

 

14

Đậu Thị Thúy Vân

Tạp vụ - Văn phòng

DĐ: 0914930324

 

15

Trịnh Công Phái

Chánh Thanh tra

02613.544874  - DĐ: 0914111268

phaitc.sldtbxh@daknong.gov.vn

16

Lê Mạnh Hà

Phó Chánh Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0914002737

halm.sldtbxh@daknong.gov.vn

17

Vũ Văn Bình

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0944100984

binhvv.sldtbxh@daknong.gov.vn

18

Lưu Thị Nga

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 01224998118

ngalt.sldtbxh@daknong.gov.vn

19

Phan Thị Thanh Thương

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0988667210

thuong.sldtbxh@daknong.gov.vn

20

Hồ Sỹ Hải

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0946573988

haihs.sldtbxh@daknong.gov.vn

21

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0905791468

hantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

22

Lê Thị Dương

Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.546.939 - DĐ: 0905505621

duonglt.sldtbxh@daknong.gov.vn

23

Nguyễn Tiến Đông

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0983264848

dongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

24

Lê Thị Ly Na

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0968462562

naltl.sldtbxh@daknong.gov.vn

25

Hà Thị Lê Trang

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0916958879

tranghtl.sldtbxh@daknong.gov.vn

26

Nguyễn Toàn

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0905923043

toann.sldtbxh@daknong.gov.vn

27

Nguyễn Thị Thu Diệu

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0975802013

dieuntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

28

Đỗ Văn Quỳnh

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291- DĐ: 0983.462.989

quynhdv.sldtbxh@daknong.gov.vn

29

Ninh Công Dũng

Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0905349159

dungnc.sldtbxh@daknong.gov.vn

30

Nguyễn Thị Tường Vy

Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0914.432.587

vynnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

31

Trần Xuân Cảnh

Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0905024979

canhtx.sldtbxh@daknong.gov.vn

32

Trần Huy Điệu

Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0932654678

dieuth.sldtbxh@daknong.gov.vn

33

Lê Hồng Sơn

Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0934855886

sonlh.sldtbxh@daknong.gov.vn

34

Định Thị Hạnh

Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0974341698

hanhdt.sldtbxh@daknong.gov.vn

35

Triệu Thị Hương

Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0972361693

huongtt.sldtbxh@daknong.gov.vn

36

Nguyễn Ngọc Thanh

Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0935500330

thanhnn.sldtbxh@daknong.gov.vn

37

Châu Thị Đào

Trưởng Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0982745877

daoct.sldtbxh@daknong.gov.vn

38

Trần Viết Sơn

Phó trưởng phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0905747676

sontv.sldtbxh@daknong.gov.vn

39

Ngô Thị Thanh Trúc

Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0963780484

trucntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

40

Bùi Phạm Phương Chi

Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0913997456

chibpp.sldtbxh@daknong.gov.vn

41

Nguyễn Văn Phú

Phòng Người có công

02613.544.879- DĐ: 0964879468

Phunv.sldtbxh@daknong.gov.vn

42

Bùi Văn Quang

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0983005401

quangbv.sldtbxh@daknong.gov.vn

43

Võ Thị Thu Thuyết

Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0982434414

thuyetvtt.sldtbxh@daknong.gov.vn

44

Đinh Thị Sự

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0989.790.411

sudt.sldtbxh@daknong.gov.vn

45

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0979.609.055

ngannt.sldtbxh@daknong.gov.vn

46

Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0979240240

hoanx.sldtbxh@daknong.gov.vn

47

Nguyễn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0906580222

ngocnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

48

Trần Văn Hưởng

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 09035222121

huongtx.sldtbxh@daknong.gov.vn

49

Hoàng Thị Vân

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0982.885.400

vanht.sldtbxh@daknong.gov.vn

50

Bùi Ngọc Hoa

Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

0914.069.748

hoabn.sldtbxh@daknong.gov.vn

51

Trương Thị Tuấn

Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

0982.299.367

tuantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

52

Bùi Anh Vũ

Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

0987.935.853

vuba.sldtbxh@daknong.gov.vn

53

Nguyễn Hữu Thọ

Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

0905.234.012

thonh.sldtbxh@daknong.gov.vn

54

Trần Nữ Trang

Phó Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

0986.590.007

trangtn.sldtbxh@daknong.gov.vn

55

Nguyễn Khải

Hiệu Trưởng, Trường trung cấp nghề Đắk Nông

0914.432.595

khain.sldtbxh@daknong.gov.vn

56

Lê Thị Hương

Phó Hiệu Trưởng, Trường trung cấp nghề Đắk Nông

0989.368.078

huonglt.sldtbxh@daknong.gov.vn

57

Trương Thị Ngân

Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

 

0906.515.879

ngantt.sldtbxh@daknong.gov.vn