Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Root thứ tư, Ngày 23/12/2020, 22:07

Danh bạ điện thoại


DANH BẠ

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

BAN GIÁM ĐỐC sỞ

1

Nguyễn Công Tự

Giám đốc

DĐ: 0914.560.999

tunc.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Hoàng Viết Nam

Phó Giám đốc

DĐ: 0982.296.477

namhv.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hương

Phó Giám đốc

02613.703.111 - DĐ: 0979.876.879

huongnth.sldtbxh@daknong.gov.vn

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG, CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1

Nguyễn Thị Hường

Chánh Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0905136572

huongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Lê Thị Dương

Phó Chánh Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0905505621

duonglt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Võ Văn Cảm

Phó Chánh Văn phòng Sở

02613549167 - DĐ: 0984747989

camvv.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Lê Thị Hân

Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0973461040

hanlt.sldtbxh@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Văn Phú

Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0964879468

phunv.sldtbxh@daknong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Bình

Bảo vệ - Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0935687679

 

7

Đậu Thị Thúy Vân

Tạp vụ - Văn phòng

DĐ: 0914930324

 

8

Nguyễn Văn Phát

Lái xe - Văn phòng Sở

DĐ: 0888.152.277

 

9

Nguyễn Văn Thành

Lái xe - Văn phòng Sở

DĐ: 0903.581.717

 

10

Lê Mạnh Hà

Chánh Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0914002737

halm.sldtbxh@daknong.gov.vn

11

Trần Xuân Cảnh

Phó Chánh Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0905024979

canhtx.sldtbxh@daknong.gov.vn

12

Vũ Văn Bình

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0944100984

binhvv.sldtbxh@daknong.gov.vn

13

Phan Thị Thanh Thương

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0988667210

thuong.sldtbxh@daknong.gov.vn

14

Ninh Công Dũng

Trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0905349159

dungnc.sldtbxh@daknong.gov.vn

15

Nguyễn Thị Tường Vy

Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0914.432.587

vyntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

16

Trần Huy Điệu

Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0932654678

dieuth.sldtbxh@daknong.gov.vn

17

Lê Hồng Sơn

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0934855886

nlh.sldtbxh@daknong.gov.vn

18

Định Thị Hạnh

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0974341698

hanhdt.sldtbxh@daknong.gov.vn

19

Triệu Thị Hương

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0972361693

huongtt.sldtbxh@daknong.gov.vn

20

Hồ Sỹ Hải

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0946573988

haihs.sldtbxh@daknong.gov.vn

21

Nguyễn Tiến Đông

Phó Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0983264848

dongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

22

Nguyễn Thị Linh

Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0915607175

linhnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

23

Nguyễn Toàn

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0905923043

toann.sldtbxh@daknong.gov.vn

24

Lê Thị Ly Na

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0968462562

nalt.sldtbxh@daknong.gov.vn

25

Hà Thị Lê Trang

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.545291 - DĐ: 0916958879

tranghl.sldtbxh@daknong.gov.vn

26

Đỗ Văn Quỳnh

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291- DĐ: 0983.462.989

quynhdv.sldtbxh@daknong.gov.vn

27

Châu Thị Đào

Trưởng Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0982745877

daoct.sldtbxh@daknong.gov.vn

28

Trần Viết Sơn

Phó Trưởng phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0905747676

sontv.sldtbxh@daknong.gov.vn

29

Ngô Thị Thanh Trúc

Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0963780484

trucntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

30

Phùng Văn Toàn

Bảo vệ NTLS - Phòng Người có công

DĐ: 0385.490.175

 

31

Bùi Văn Cường

Bảo vệ NTLS - Phòng Người có công

DĐ: 0976662129

 

32

Đinh Thị Thu Hiền

Bảo vệ NTLS - Phòng Người có công

DĐ: 0336.699.194

 

33

Bùi Văn Quang

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0983005401

quangbv.sldtbxh@daknong.gov.vn

34

Võ Thị Thu Thuyết

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0982434414

thuyetvtt.sldtbxh@daknong.gov.vn

35

Nguyễn Thị Kim Anh

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0906409079

anhntk.sldtbxh@daknong.gov.vn

36

Đinh Thị Sự

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0989.790.411

sudt.sldtbxh@daknong.gov.vn

37

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0979.609.055

ngannt.sldtbxh@daknong.gov.vn

38

Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0979240240

hoanx.sldtbxh@daknong.gov.vn

39

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Trưởng Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0906580222

ngocnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

40

Nguyễn Thị Thu Diệu

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.546.939 - DĐ: 0975802013

dieuntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

41

Trương Thị Ngân

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0906.515.879

ngantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

42

Hoàng Thị Vân

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0982.885.400

vanht.sldtbxh@daknong.gov.vn

43

Bùi Anh Vũ

Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

DĐ: 0987.935.853

vuba.sldtbxh@daknong.gov.vn

44

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

DĐ: 0905791468

hantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

45

Trương Thị Tuấn

Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

DĐ: 0982.299.367

tuantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

46

Nguyễn Hữu Thọ

Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

DĐ: 0905.234.012

thonh.sldtbxh@daknong.gov.vn

47

Trần Nữ Trang

Phó Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

DĐ: 0986.590.007

trangtn.sldtbxh@daknong.gov.vn

48

Phạm Thị Hồng Hoa

Phó Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

DĐ: 0336.311.024

hoapth.sldtbxh@daknong.gov.vn


Bản in

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp