Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Bảo trợ xá hội và phòng chống tệ nạn thứ sáu, Ngày 12/05/2023, 15:24

Đắk Nông triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023 với Chủ đề: “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”


Ngày 09/5/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

 

Khuyến khích cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao gương sáng”.

 

Về  Chủ đề năm 2023: “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”.

 

Về Nội dung hoạt động

 

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông.

- Vận động xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân.

- Phát triển và duy trì hoạt động các câu lạc bộ phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

 

Về tiến độ thực hiện

 

(1) Từ tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2023:

 

- Các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, Hội Người cao tuổi triển khai kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh đến cơ sở.

- Tuyên truyền về chính sách pháp luật liên quan tới người cao tuổi, về “Già hóa dân số”, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tới các cấp.

- Rà soát, nắm chắc đối tượng người cao tuổi; tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

 

(2) Từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2023

 

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi; về “già hóa dân số”, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Nhân dịp ngày 27/7 tổ chức các hoạt động: Thăm hỏi, tặng quà, khám tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi là thương binh, người cao tuổi thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

- Tổ chức một số giải Thể thao của người trung, cao tuổi; liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” ở địa phương, cơ sở.

 

(3) Từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2023

 

- Tổ chức đợt cao điểm Tháng hành động vì người cao tuổi, tập trung vào các nội dung: Thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Khám, tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi; mổ mắt thay thủy tinh thể giải phóng mù lòa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

 

Về tổ chức thực hiện

 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Luật Người cao tuổi; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người cao tuổi các cấp; Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển các dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ người cao tuổi sinh sống tại gia đình, cộng đồng và tăng cường công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; Rà soát, nắm tình hình người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp; Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và triển khai các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi năm 2023. Tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác người cao tuổi tại các đơn vị, địa phương.

 

Hội Người cao tuổi tỉnh: Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, về “già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023; chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi; Hướng dẫn các cấp hội xây dựng, phát triển Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò của người cao tuổi ở cơ sở; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn các cấp hội các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi; tổ chức liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” ở cơ sở; Đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030), trong đó, tập trung các nội dung liên quan đến công tác người cao tuổi; Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ ở các cấp hội cơ sở; tổ chức một số giải thể thao cho người trung, cao tuổi.

 

Sở Y tế: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông; Hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cơ sở theo quy định; Chỉ đạo, hướng dẫn việc khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi theo đúng quy định. Phổ biến kiến thức về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho người cao tuổi.

 

Sở Nội vụ: hướng dẫn địa phương đẩy mạnh việc thành lập, hoạt động của Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan hướng dẫn công tác tuyên truyền về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng; Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường tin, bài thông tin về Luật Người cao tuổi, công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tuyên truyền về trợ giúp pháp lý, phát huy vai trò người cao tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Sở Tài chính: bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định; hướng dẫn các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát và mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không nằm trong danh mục đối tượng được Nhà nước hỗ trợ; Phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, giúp người cao tuổi mù lòa có chỉ định được phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể miễn phí.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ; Chủ động xây dựng Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn năm 2023, bố trí ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách; Thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện Luật Người cao tuổi với Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; Có giải pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 5% người cao tuổi chưa có thẻ Bảo hiểm y tế; huy động khối doanh nghiệp, khu vực tư nhân tham gia công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi.

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 

Nguyễn Văn Phú


Bản in