Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Lao động việc làm và giáo dục nghề nghiệp thứ hai, Ngày 22/01/2024, 08:14

ĐẮK NÔNG THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM 2023


Năm 2023, tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường và phức tạp sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, năm 2023 cũng là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Do đó, việc triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội kịp thời, hiệu quả sẽ tác động to lớn đến công tác bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng.

 

Trong năm vừa qua, được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, đã tạo điều kiện thuận lợi để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác phát triển thị trường lao động và an sinh xã hội phù hợp với tổng thể Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

(Hình ảnh hoạt động: Hành trình tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp tại huyện Đắk Song)

 

Trong năm 2023, đã tạo việc làm cho 18.498 lượt người, đạt 101,64% so với kế hoạch, bằng 88,44% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó số lao động được tạo việc làm trong nước là 17.896 lượt người (chiếm 96,74% tổng số lao động được tạo việc làm). Đến nay, tỉnh có hơn 390 nghìn người lao động làm việc trong các ngành kinh tế; trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản gần 295 nghìn người, chiếm 76% số lao động làm việc trong các khu vực kinh tế, lĩnh vực công nghiệp xây dựng 23 nghìn người, chiếm 5% và lĩnh vực du lịch gần 73 nghìn người, chiếm 19%.

 

(Hình ảnh hoạt động: Bế giảng lớp Dệt thổ cẩm, hỗ trợ lao động là thành viên Hợp tác xã Dano Farm, xã Quảng Sơn, UBND huyện Đắk Glong)

 

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho 8.491 người (đạt 212,27% kế hoạch năm); trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp là 280 người, trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng (hỗ trợ đào tạo từ các Tiểu dự án, thuộc 03 Chương trình MTQG) là 1.761 người lao động khu vực nông thôn, đào tạo theo hình thức xã hội là 6.450 người (đào tạo nghề lái xe ô tô các hạng); mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao cả về mặt số lượng, chất lượng, quy mô, đa dạng hóa ngành, nghề, trình độ, loại hình đào tạo, hiệu quả sau đào tạo gắn với việc làm, tăng thu nhập, tự tạo việc làm đạt khoản 80%. Thị trường lao động được chú trọng đầu tư và phát triển, nhất là nguồn lao động có tay nghề, chất lượng cao để cung ứng nguồn nhân lực phục vụ Hợp tác xã, các Đề án, dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao… góp phần giảm nghèo bền vững, phục vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.

 

(Hình ảnh hoạt động: Tuyên truyền hướng nghiệp, việc làm cho Bộ đội xuất ngũ)

 

Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao là số lao động được tạo việc làm 18.300 lượt người, đào tạo nghề cho 4.000 người các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng. Năm 2024, Sở lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phát triển hệ thống dịch vụ việc làm,tăng cường công tác dự báo và thông tin thị trường lao động, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo để đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề cao, đạt chuẩn về chất lượng kỹ năng nghề…

 

(Hình ảnh hoạt động: Bộ đội xuất ngũ tham dự Tuyên truyền hướng nghiệp, việc làm)

 

Đặc biệt là, tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo gắn với giải quyết việc làm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, giảm nghèo bền vững, cung ứng nguồn nhân lực phục vụ cho các ngành, lĩnh vực trụ cột, đột phá để thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương./.

 

Nguyễn Thị Tường Vy


Bản in