Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Cải cách hành chính thứ tư, Ngày 29/09/2021, 16:09

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi; bổ sung; bãi bỏ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19


Ngày 04/8/2021, Sở Lao động – TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi; bổ sung; bãi bỏ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – TB&XH.

 

Tại Quyết định nêu trên, có 03 TTHC mới ban hành; 04 TTHC sửa đổi, bổ sung; 01 TTHC bị bãi bỏ. Cụ thể:

 

1. TTHC mới ban hành:

 

- Thủ tục Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19.

 

- Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19.

 

- Thủ tục Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19.

 

2. TTHC sửa đổi, bổ sung

 

- Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

 

- Thủ tục Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19.

 

- Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

- Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19.

 

3. TTHC bãi bỏ

 

- Thủ tục Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid 19.

 

Các TTHC nêu trên đã được Sở cập nhật tại mục TTHC Trang Thông tin điện tử của Sở nhằm thuận tiện cho việc tra cứu của tổ chức, công dân./.

 

Nguồn tin: Lê Thị Hân