Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Giới thiệu thứ ba, Ngày 22/12/2020, 10:04

Cơ cấu tổ chức


1. Ban Giám đốc:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Công Tự

Giám đốc

DĐ: 0914.560.999

2

Nguyễn Tiến Đoàn

Phó Giám đốc

02613.504.747 - DĐ: 0982667779

3

Y Long Niê

Phó Giám đốc

02613.704.111 - DĐ: 0833.067.899

4

Nguyễn Thị Hương

Phó Giám đốc

02613.703.111 - DĐ: 0979.876.879

 

- Giám đốc:

Đ/c Nguyễn Công Tự

- Các Phó Giám đốc:

 

 

Đ/c Nguyễn Tiến Đoàn 

 

 

Đ/c Y Long Niê 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hương

 

2. Danh sách lãnh đạo phòng, chuyên viên phòng chuyên môn Sở và Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở

DANH BẠ

 

1

Hoàng Viết Nam

Chánh Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0982.296.477

2

Nguyễn Thị Hường

Phó Chánh, Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0905136572

3

Lê Thị Dương

Phó Chánh, Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0905505621

4

Võ Văn Cảm

Văn phòng Sở

02613549167 - DĐ: 0984747989

5

Lê Thị Hân

Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0973461040

6

Nguyễn Văn Phú

Phòng Người có công

02613.549167 - DĐ: 0964879468

7

Nguyễn Văn Bình

Bảo vệ - Văn phòng Sở

02613.549167 - DĐ: 0935687679

8

Nguyễn Xuân Khánh

Lái xe - Văn phòng Sở

DĐ: 0971075859

9

Nguyễn Văn Phát

Lái xe - Văn phòng Sở

DĐ: 01216611330

10

Đậu Thị Thúy Vân

Tạp vụ - Văn phòng

DĐ: 0914930324

11

Lê Mạnh Hà

Chánh Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0914002737

12

Trần Xuân Cảnh

Phó Chánh Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0905024979

13

Vũ Văn Bình

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0944100984

14

Lưu Thị Nga

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 01224998118

15

Phan Thị Thanh Thương

Phòng Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0988667210

16

Trịnh Công Phái

Trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0914111268

17

Ninh Công Dũng

Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0905349159

18

Nguyễn Thị Tường Vy

Phó trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0914.432.587

19

Nguyễn Thị Thu Diệu

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875  - DĐ: 0975802013

20

Hà Thị Lê Trang

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875  - DĐ: 0916958879

21

Trần Huy Điệu

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0932654678

22

Lê Hồng Sơn

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0934855886

23

Định Thị Hạnh

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0974341698

24

Triệu Thị Hương

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0972361693

25

Nguyễn Ngọc Thanh

Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

02613.544875 - DĐ: 0935500330

26

Hồ Sỹ Hải

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0946573988

27

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0905791468

28

Nguyễn Tiến Đông

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0983264848

29

Lê Thị Ly Na

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613.545291 - DĐ: 0968462562

30

Nguyễn Toàn

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291 - DĐ: 0905923043

31

Đỗ Văn Quỳnh

Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn

02613545291- DĐ: 0983.462.989

32

Châu Thị Đào

Trưởng Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0982745877

33

Trần Viết Sơn

Phó trưởng phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0905747676

34

Ngô Thị Thanh Trúc

Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0963780484

35

Bùi Phạm Phương Chi

Phòng Người có công

02613.544.879 - DĐ: 0913997456

36

Bùi Văn Quang

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0983005401

37

Võ Thị Thu Thuyết

Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0982434414

38

Đinh Thị Sự

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0989.790.411

39

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02613.544345 - DĐ: 0979.609.055

40

Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0979240240

41

Nguyễn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0906580222

42

Hoàng Thị Vân

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0982.885.400

43

Trương Thị Ngân

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

02613.546.939 - DĐ: 0906.515.879

44

Bùi Ngọc Hoa

Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

0914.069.748

45

Trương Thị Tuấn

Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

0982.299.367

46

Bùi Anh Vũ

Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm

0987.935.853

47

Nguyễn Hữu Thọ

Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

0905.234.012

48

Trần Nữ Trang

Phó Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

0986.590.007

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp