Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Giới thiệu thứ hai, Ngày 13/11/2023, 09:10

Cơ cấu tổ chức


1. Ban Giám đốc:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Công Tự

Giám đốc

DĐ: 0914.560.999

2

Hoàng Viết Nam Phó Giám đốc

DĐ: 0982.296.477

3 Châu Thị Đào Phó Giám đốc DĐ: 0982.745.877

 

2. Danh sách lãnh đạo phòng, chuyên viên phòng chuyên môn Sở và Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở

 

I. Văn phòng Sở

1

Nguyễn Thị Hường

Chánh Văn phòng

02613.549167 - DĐ: 0905136572

huongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Lê Thị Dương

Phó Chánh Văn phòng

02613.549167 - DĐ: 0905505621

duonglt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Võ Văn Cảm

Phó Chánh Văn phòng

02613549167 - DĐ: 0984747989

camvv.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Lê Thị Hân

Chuyên viên

02613.549167 - DĐ: 0973461040

hanlt.sldtbxh@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Văn Phú

Chuyên viên

02613.549167 - DĐ: 0964879468

phunv.sldtbxh@daknong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Bình

Bảo vệ

02613.549167 - DĐ: 0935687679

 

7

Đậu Thị Thúy Vân

Tạp vụ

DĐ: 0914930324

 

8

Nguyễn Văn Phát

Lái xe

DĐ: 0888.152.277

 

9

Nguyễn Văn Thành

Lái xe

DĐ: 0903.581.717

 

II. Thanh tra

1

Lê Mạnh Hà

Chánh Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0914002737

halm.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Trần Xuân Cảnh

Phó Chánh Thanh tra

02613.544874 - DĐ: 0905024979

canhtx.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Vũ Văn Bình

Thanh tra viên Chính

02613.544874 - DĐ: 0944100984

binhvv.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Hoàng

Chuyên viên

02613.544874 - DĐ: 0812.937.379

hoangnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

5

Phan Thị Thanh Thương

Thanh tra viên chính

02613.544874 - DĐ: 0988667210

thuong.sldtbxh@daknong.gov.vn

III. Kế hoạch - Tài chính

1

Bùi Văn Quang

Trưởng phòng

02613.544345 - DĐ: 0983005401

quangbv.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Võ Thị Thu Thuyết

Phó Trưởng phòng

02613.544345 - DĐ: 0982434414

thuyetvtt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Anh

Chuyên viên

02613.544345 - DĐ: 0906409079

anhntk.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Đinh Thị Sự

Chuyên viên

02613.544345 - DĐ: 0989.790.411

sudt.sldtbxh@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Nga

Chuyên viên

02613.544345 - DĐ: 0979.609.055

ngannt.sldtbxh@daknong.gov.vn

IV. Phòng Lao động việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

1

Ninh Công Dũng

Trưởng phòng

02613.544875 - DĐ: 0905349159

dungnc.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tường Vy

Phó trưởng phòng

02613.544875 - DĐ: 0914.432.587

vyntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Trần Huy Điệu

Phó trưởng phòng

02613.544875 - DĐ: 0932654678

dieuth.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Lê Hồng Sơn

Chuyên viên

02613.544875 - DĐ: 0934855886

nlh.sldtbxh@daknong.gov.vn

5

Phan Quang Thắng

Chuyên viên

02613.544875 - DĐ: 0981.248.848

thangpq.sldtbxh@daknong.gov.vn

6

Định Thị Hạnh

Chuyên viên

02613.544875 - DĐ: 0974341698

hanhdt.sldtbxh@daknong.gov.vn

7

Triệu Thị Hương

Chuyên viên

02613.544875 - DĐ: 0972361693

huongtt.sldtbxh@daknong.gov.vn

8

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

02613.544875 - DĐ: 0819.891.516

huyenntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

V. Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, Chống tệ nạn

1

Hồ Sỹ Hải

Trưởng phòng

02613545291 - DĐ: 0946573988

haihs.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Đông

Phó Trưởng Phòng

02613.545291 - DĐ: 0983264848

dongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Linh

Phó Trưởng Phòng

02613.545291 - DĐ: 0915607175

linhnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Nguyễn Toàn

Chuyên viên

02613545291 - DĐ: 0905923043

toann.sldtbxh@daknong.gov.vn

5

Lê Thị Ly Na

Chuyên viên

02613.545291 - DĐ: 0968462562

nalt.sldtbxh@daknong.gov.vn

6

Hà Thị Lê Trang

Chuyên viên

02613.545291 - DĐ: 0916958879

tranghl.sldtbxh@daknong.gov.vn

7

Đỗ Văn Quỳnh

Chuyên viên

02613545291- DĐ: 0983.462.989

quynhdv.sldtbxh@daknong.gov.vn

VI. Người có công

1

Trần Viết Sơn

Phó Trưởng phòng Phụ trách

02613.544.879 - DĐ: 0905747676

sontv.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Ngô Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

02613.544.879 - DĐ: 0963780484

trucntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Thắng

Chuyên viên

02613.544.879 - DĐ: 0904.535.289

thangntn.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Phùng Văn Toàn

Bảo vệ NTLS

DĐ: 0385.490.175

 

5

Bùi Văn Cường

Bảo vệ NTLS

DĐ: 0976662129

 

6

Đinh Thị Thu Hiền

Bảo vệ NTLS

DĐ: 0336.699.194

 

VII. Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

1

Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng Phòng

02613.546.939 - DĐ: 0979240240

hoanx.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Trưởng Phòng

02613.546.939 - DĐ: 0906580222

ngocnt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Diệu

Chuyên viên

02613.546.939 - DĐ: 0975802013

dieuntt.sldtbxh@daknong.gov.vn

4

Trương Thị Ngân

Chuyên viên

02613.546.939 - DĐ: 0906.515.879

ngantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

5

Hoàng Thị Vân

Chuyên viên

02613.546.939 - DĐ: 0982.885.400

vanht.sldtbxh@daknong.gov.vn

VIII. Ban Giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở

 

I. Trung tâm Dịch vụ việc làm

1

Bùi Anh Vũ

Giám đốc

DĐ: 0987.935.853

vuba.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Giám đốc

DĐ: 0905791468

hantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Trương Thị Tuấn

Phó Giám đốc

DĐ: 0982.299.367

tuantt.sldtbxh@daknong.gov.vn

 

II.  Trung tâm Bảo trợ xã hội

1

Nguyễn Hữu Thọ

Giám đốc trung

DĐ: 0905.234.012

thonh.sldtbxh@daknong.gov.vn

2

Trần Nữ Trang

Phó Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

DĐ: 0986.590.007

trangtn.sldtbxh@daknong.gov.vn

3

Phạm Thị Hồng Hoa

Phó Giám đốc trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

DĐ: 0336.311.024

hoapth.sldtbxh@daknong.gov.vn

 


Bản in

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp