Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Lao động việc làm và giáo dục nghề nghiệp thứ sáu, Ngày 14/01/2022, 08:16

Về việc thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động-TB&XH