Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bảo trợ xá hội và phòng chống tệ nạn thứ tư, Ngày 15/07/2020, 15:18

Về việc phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020


  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 

Xem danh sách chi tiết